IV. A projekt szakmai tartalma

 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete célkitűzései pontosan megfelelnek a pályázat kiírásának:

·         Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése

·         A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata

·         Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok képviselnek

·         A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése

 

21 éve ezekért a célokért tevékenykedünk, hol az egyik, hogy a másik cél válik hangsúlyosabbá. A projektben összefogni és kiszélesítni szeretnénk eddigi tevékenységünket. Egyesületünk az önkormányzattal és több hasonló értékrendű civil szervezettel tervezi Pécsett létrehozni a Családok Házát. Az önkormányzattól igényeltünk ehhez egy megfelelő ingatlant, amíg a testületi ülés helyben hagyja, és alkalmassá nem tesszük az üzemeléshez, addig két 40, és 20 nm-es iroda helyiségünk a belvárosban, a Nagy Lajos kir. úton szolgálnak a feladatok helyszínéül.

 

I.                   Családokat támogató gyakorlati szolgáltatások

 

 1. Családokat támogató gyakorlati szolgáltatások

 

Célcsoport: Pécs város lakossága

Időtartam: 2012 novemberétől indul

Adminisztráció helyszíne: egyesületünk irodája

A program célja, módszere: A szívességbank egyesületünkön belül 21 éve működik. Nemcsak gyerekmegőrzést, hanem egyéb szolgálatokat is felajánlanak egymásnak tagjaink. Új tagjaink a belépéskor nyilatkoznak, hogy mit is tudnak a közösbe berakni. Így egy nagy közös „vagyonunk” jött létre, amiből bárki kivehet, s természetesen bele is rakhat.

Ezt a bankot terjesztenénk ki a célcsoportra. Azokat a családokat, akik valamilyen szolgáltatásunkat igénybe veszik, ill. azokat a vállalkozókat, akik velünk együttműködnek, bevonjuk a „KÖR”-be. Ez a rövidítés a Közösségi Önsegítő Rendszert jelenti, melyben a tagok egymás között árukat és szolgáltatásokat cserélnek, ill. kölcsönöznek pénz felhasználása nélkül. Lehetőséget kínál arra, hogy az emberek nekik szükséges dolgokat szégyenkezés nélkül kérjenek kölcsön, hiszen tudják, hogy nekik is lesz alkalmuk viszonozni a jóindulatot. A hálózat több szempontból hasznos lehet a helyi társadalomnak. Először is a helyi közösségek gazdasági életét állítja talpra, majd a közösségi élet kivirágzását eredményezi, s nem utolsósorban az annyira kiveszőben lévő bizalmat erősíti.

Ha a gazdaság a Titanic, akkor a KÖR az egyik mentőcsónak.

A KÖR „pénze” a csere értékének mérésére és nyilvántartására szolgál, de az üzleti alku

 

 1. Kisgyermekes családoknak tapasztalt szülők bevonásával önkéntes baráti segítséget, átmeneti gyermekfelügyeletet nyújtó szolgálata

 

Célcsoport: Kisgyerekes nehézségekkel küzdő családok.

Partner: Otthon Segítünk Alapítvány önkénteseivel.

Helyszín: családoknál

A program célja, módszere: Az alapítvány önkéntesei tapasztalatukkal, jelenlétükkel, segítik, szolgálják a kisgyermekes családokat. Önkénteseik olyan családokhoz mennek, ahol legalább egy kisgyerek iskolás kor alatti. A tapasztalat az, hogy néhány év után megerősödnek, talpra állnak ezek a segítségre szoruló anyák, s sokan közülük önkéntesként fognak tovább dolgozni az alapítványnál.

 

 1. Tanácsadás, a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben egyéni és csoportos formában

 

Célcsoport: Pécsi családok, akik családi problémáikra megoldást keresnek.

Időtartam: 17 hónap heti két alkalom 2 órában

Tanácsadás vezetők: pedagógusok, szociális munkások, mind nagycsaládosok

Helyszín: az egyesület irodája

A program célja, módszere: Tanácsadásra, személyes beszélgetésre könnyebben eljönnek azok is, akik egy szemináriumra vagy csoportos beszélgetésre nem szívesen ülnek be. Ha minél szélesebb rétegeket szeretnénk elérni és megszólítani, akkor fontos, hogy ilyen jellegű szolgáltatásokat is biztosítsunk. Önkénteseink eddig is fogadták a szervezetünkhöz betérő gondokkal küszködő családokat. Most kibővítve egy héten két alkalommal két órában meghirdetett ügyeletet tartunk, hogy a hozzánk fordulókkal személyesen foglalkozni tudjunk, s őket tanáccsal, tapasztalattal elláthassuk.

 

 1. ”A” tanácsadás

 

Célcsoport: krízisben lévő kismamák

Időtartam: 22 hónap kéthetente két órában

Tanácsadás vezető: CSVSZ végzettségű védőnő

Helyszín: az egyesület irodája

A program célja, módszere: A közeli krízis oldása után az elutasított magzat családja gondozása révén elfogadott, megszületett gyermekké válhasson.

A krízisben lévő – abortuszon gondolkodó – kismamák számára a mai magyar társadalom megoldásként az abortuszt ajánlja. Hisszük, hogy az abortusz nem megoldás, hisz a krízis okát nem szünteti meg, sőt veszteség élménnyel a helyzetet tovább rontja. Ezért tanácsadást kívánunk működtetni, mely azt a célt szolgálja, hogy a kismama problémáinak gyökerét vele közösen megkeressük.

 

 1. Családtámogatási ellátásokkal, családi kedvezménnyel kapcsolatos és más jogi ügyekben tájékoztatás

 

Célcsoport: Jogi problémákkal hozzánk forduló személyek Pécsett

Időtartam: 17 hónap heti egy alkalom 2 órában

Programvezető: dr. Keveyné dr. Buzássy Beáta

Helyszín: Az egyesület irodája

A program célja, módszere: Egyesületünk jogásza ingyenes tanácsadást ad a hozzá fordulóknak jogi ügyekben heti egy alkalommal. Eddig is gyakorlat volt, hogy szükség esetén időpont egyeztetés után jogi tanácsokat kaphattunk dr. Keveyné dr. Buzássy Beátától. A projektben kiterjesztjük a szolgáltatást szélesebb körre, s rendszeres fogadóórát tartunk, hogy könnyen elérhető legyen mindenki számára.

 

 

 

II.                Gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését segítő szolgáltatások és képzések

 

 1. Gyermekgondozásból visszatérő szülők számára tanácsadás megszervezése a célcsoport szükségleteinek figyelembevételével

 

Célcsoport: munkába visszatérő szülők

Időtartam: 17 hónap havonta egy alkalom 1 órában

Programvezető: Horgas Tamás

Helyszín: az egyesület irodája

 A program célja:  segítségnyújtás a GYES-ről, GYET-ről visszatérőknek, önfoglalkoztatóknak, megváltozott munkaképességűeknek munkaerőpiaci reintegrációjában, pályaválasztásban –és módosításban, elhelyezkedés segítésében, önéletrajz megírásában, képességek és érdeklődési irányok felmérésében, önértékelő kérdőívekkel, egyéni és csoportos beszélgetésekkel.

 

 

 1. Tréning vagy kompetencia fejlesztés a munkaerőpiacra visszatérésről, a családi élet és a munka összeegyeztethetőségéről a célcsoport  szükségleteinek figyelembe vételével

 

Célcsoport: szülők, elsősorban anyák, akik hosszú otthonlét után készülnek vissza a munkaerőpiacra, ill. akik a munkahelyi és családi feladatokat nehezen tudják

Időtartam: a fejlesztések, tréningek 30 órás időtartamúak

Helyszín: az egyesület irodája

A program célja és módszerei: GYES-GYET-ről sokan nehezen találnak vissza a munkaerőpiacra. Többnek megszűnik a munkahelye, vagy idejétmúlt a tudása, de a fő akadály az önbizalomvesztés szokott lenni. Ahhoz, hogy valaki részt vegyen egy továbbképző tanfolyamon, vagy bízva magában újra munkába álljon a hosszú otthon töltött évek után, szüksége van megerősítésre.

 

Ø      Kommunikációs tréning

Célcsoport: elsősorban GYED-ről, GYES-ről a munkaerőpiacra visszatérő munkavállalók, hosszú ideje otthon lévő újra munkát vállaló családos szülők 20 fő

Időtartam: 30 óra

Programvezetők: Béres István – Korpics Márta Helyszín: az egyesület irodája

A program célja: A kommunikációs készség életünk, mindennapjaink egyik legfontosabb adottságai közé tartozik. Részben velünk született képesség, részben tudatos tanulással fejleszthető, javítható. A kommunikációs tréning során a résztvevők első körben játékos feladatok, gyakorlatok által kaphatnak képet saját kommunikációs stílusukról és hibáikról.

Értékhármasok, Mi az igazán fontos – értéklista és megbeszélése, Érték-hatás elemzés, Értékfeltárás, Érték-tudatosítás – megbeszélés, kívánságbolt, Dobd a cövekre,

 

Ø      Konfliktuskezelés

Célcsoport: elsősorban GYED-ről, GYES-ről a munkaerőpiacra visszatérő munkavállalók, hosszú ideje otthon lévő újra munkát vállaló családos szülők 20 fő

Időtartam: 30 óra

Helyszín: az egyesület irodája

Programvezetők: A TEKT Kft trénerei

A konfliktuskezelési tréning célja: A konfliktuskezelési tréning célja, hogy a résztvevők 

Megismerjék a konfliktusok kialakulásának okait, lefolyásának törvényszerűségeit és pszichológiai mechanizmusait.

Felmérjék saját konfliktuskezelési stílusukat.

Megismerjék és gyakorolják azokat a konfliktuskezelési stílusokat és hatékony eszközöket, amelyeket sikerrel tudnak alkalmazni mindennapi konfliktusaik megoldásában.

 

Ø      Önismereti csoport

Célcsoport: elsősorban GYED-ről, GYES-ről a munkaerőpiacra visszatérő munkavállalók, hosszú ideje otthon lévő újra munkát vállaló családos szülők 45-50 fő

Időtartam: 30 óra 3 alkalommal

Helyszín: az egyesület irodája

Tréner: Izsák Mónika

A csoport célja:

·         az egyének és csoportok fejlesztése annak érdekében, hogy képessé váljanak problémáik felismerésére, diagnosztizálására, elemzésére és jövedelemszerző képességük javítására, karriercélok megfogalmazása, feltárása, külső, belső erőforrások mozgósítása

·         a munkaerőpiac jellemzőinek, kommunikációs technikák megismertetése, mindazok, amelyek a pozíciókért folyó versenyben esélynövelők az érdekérvényesítő képesség fejlesztése

·         munkahely megtartása, konstruktív munkahelyi kapcsolatok kialakítása felettesekkel, munkatársakkal, üzlet- és ügyfelekkel

·         a munka világában való eligazodás, a tartós, sikeres karrier felépítése, megtervezése a munkaadók gyorsan változó igényeihez való rugalmas alkalmazkodás önismereten alapuló képességeinek megszerzése

Várható eredmények

A csoport program végén a résztvevők képesek lesznek:

·         új megélhetési stratégiák megfogalmazására, saját helyzetük, erőforrásaik reális megítélésére

·         elkészül a pályázati csomag, képesek lesznek a munkahelykeresés fortélyait alkalmazni

·         a személyiségben meglévő erőforrások kihasználására

·         eligazodni a munka világában

 

Ø      Egyéb képzések:

Angol tanfolyam  két csoportban,mely a munkába állást segíti elő

 

 

 

III.             Közösségépítő programok – családi életre nevelés, tréningek, rendezvények

 

 1. Családi életre nevelést segítő rendszeres, személyes jelenléttel megvalósuló csoportos tréningek, foglalkozások

 

Szülőklub

Célcsoport: szülők.

Időtartam: 18 alkalom havonta egy állandó napon két órában

Klubvezető dr. Pécsi Rita

Helyszín: bérelt teremek, egy a klubfoglalkozáshoz, egy a gyerekfelügyelethez.

A program célja: A mindennapi gyermek-és önnevelési kérdésekben hatékony segítséget nyújtson a résztvevők számára.

Széleskörű tapasztalatunk szerint ezen a területen a legnagyobb hiány a lélek, a szellem, a jellemnevelés tekintetében van. Sok mindent tudunk az egészséges testi fejlődés feltételeiről, talán alapvető tanulási módszerekkel is sokan tisztában vannak, de az érzelmi intelligencia, a szociális készségek, az önismeret stb. legalapvetőbb törvényszerűségeit sokszor egyáltalán nem ismerjük. A nevelés szempontjából értékes együtt töltött időnk ellenben egyre kevesebb, a szélsőségesen pluralista környezetben pedig az ár sodrása meglehetősen erős. Ebben a helyzetben nem lehet barkácsolni, kísérletezni. A szülőklub hídszerepet vállalna a nevelők felé, a tudományt, az elméleteket az élettel összekötve.

 

 1. Művészetterápiás csoportfoglalkozások serdülők számára

 

Célcsoport: nehézségekkel (családi háttérből eredő nehézségek, kortárscsoportba beilleszkedéssel kapcsolatos nehézségek, stb.) küzdő serdülők, 14 és 18 év között

Időtartam: 10 hónap heti másfél órában, ugyanazokban az időpontokban.

Helyszín: Megújulás Családterápiás Intézet, Pécs Anna u. 20, csoportszoba

Programvezetők: Dr. Kanizsai Melinda művészetterapeuta, orvos és Kiss Irén

A program célja: a nehézséggel küzdő serdülők segítése. Feszültségük csökkentése, szorongásuk oldása, a problémáik művészetterápiás és/vagy pszichodráma elemekkel történő megjelenítése, majd feldolgozása, a társas készségük fejlesztése, önismeretük fejlesztése. A fejlettebb önismerettel rendelkező serdülőknek javul a kapcsolati készségük, konfliktuskezelésük, amely később a párkapcsolatok minőségét pozitívan befolyásolja.

Művészetterápia során a hangsúly a nem verbális kifejezésen van, a serdülők a belső feszültséget, problémákat nem verbális módon jelenítik meg: zenéléssel, vagy rajzolással, festéssel.

 

 

 1. Felelős párkapcsolati attitűd támogatása: a kamasz fiataloknak szóló szemléletformáló foglalkozások.

 

Célcsoport: 16-20 éves fiatalok, fiúk, lányok hasonló aránybanIdőtartam: másfél órában 10 alkalom 5 hónap alatt

Programvezetők: Boda Gyöngyi, klinikai pszichológus Dr. Szemelyácz János

Dr. Molnár Adrienn

Helyszín: Megújulás Családterápiás Intézet, Pécs Anna u. 20, csoportszoba

A program célja: szemléletformálás a férfi-női különbségek, szerelem, párkapcsolat, családi életre való felkészülés témakörökben, önismeret fejlesztése, reális önismeret kialakítása, a másik nemről alkotott reális kép elősegítése

Módszer: tematikus csoport, önismereti és csoportjátékok, önismereti kérdőívek, művészetterápiás, meseterápiás eszközök, valamint oktatási segédanyagok használatával

Főbb témák: önismeret (milyennek látom magam, milyennek látnak mások), mások észlelése, a másik nem észlelése, a benyomás kialakítása, a másik nem elvárásai, félelmei, férfi-nő különbségek, nemi előítéletek, intim kapcsolatok, szerelem, házasság.

 

 

 

 1. Házasságra való felkészítés: segítségnyújtás a fiatal párok részére ahhoz, hogy a tartős elköteleződést jelentő házasság, mint érték mellett döntsenek, és felkészülhessenek az ezzel kapcsolatos legfontosabb feladatokra, kihívásokra.

Házasságápolást tervezünk három szinten

Házasságápolás 1.

Célcsoport: házas vagy jegyespárok

Időtartam: 4 hónap, 6 alkalom, esetenként 4 óra együttlét.

Programfelelős: dr. Csonka Judit, dr. Molnár Adrienn, dr. Virág Edit, dr. Szemelyácz János

Helyszín: Megújulás Családterápiás Intézet Pécs

A program célja, módszere: A család, a családban élés támogatása, a házasság erősítésével, mivel a házastársi kapcsolat a házasság alapja. Az utóbbi évtizedekben még tovább nőtt a válások száma és egyre kevesebben is házasodnak és választják inkább az együttélést. Célunk, hogy a résztvevő házaspároknak segítséget nyújtsunk abban, hogy megfelelő elköteleződés után együtt maradjanak és harmonikus családi életet éljenek. Fejlődési folyamatok ismertetéséből, a krízisekre való felkészülésből, ön-, ill. családismeret fejlesztéséből áll. Elsősorban fiatal házaspárokat várunk, akik felkészülhetnek a leendő nehézségek adekvát kezelésére.

 

Házasságápolás 2.

A program 2. része a házasságban, családban lezajló fejlődési és akcidentális kríziseket  célozza meg. Elsősorban középkorú házaspárokat várunk, akik már többé-kevésbé túl vannak egy sor kihíváson, de esetleg ez az életszakasz nehézséget okoz számukra; itt sokszor egymásra rakódnak az egyéni nehézségek (middle life crisis), párkapcsolati gondok (házasság elszürkülése), gyermekek elengedése („üres fészek”), ill. idős szülők betegsége, ápolása, halála.

 

Házasságápolás 3.

A program 3. részére minden korosztályból hívunk házaspárokat. Az életkori, fejlődésbeli jellemzőkön túl hangsúlyt fektetünk a generációk közötti párbeszédre, és külön-külön foglalkoznánk az un. kapunyitási és kapuzárási pánikkal is.

 

 

 1. Művészetterápiás csoportfoglalkozások kismamák számára

 

Célcsoport: Gyes- és Gyed-en lévő szülők

Időtartam: 2 hónap heti rendszerességgel heti egy órában, ugyanazokban az időpontokban.

Programvezetők: Dr. Kanizsai Melinda művészetterapeuta, orvos, Kiss Irén segítő Helyszín: Megújulás Családterápiás Intézet, Pécs Anna u. 20, csoportszoba

A program célja: a szülők számára élményszerzés a művészetterápiás eszközök segítségével, az élethelyzetükből fakadó problémák megoldásában segítségnyújtás, önismeret fejlesztése.

A Gyes-en, Gyed-en lévő szülők/anyák helyzete speciális élethelyzet. A kisbabával, esetleg nagyobb gyerekkel/gyerekekkel való intenzív törődés, foglalkozás hamar kimerítheti a szülő belső lelki tartalékait, amennyiben nincs megfelelő feltöltődés vagy támogatás. Foglalkozásaink során a feltöltődést, támogatást szeretnénk megvalósítani, elsősorban művészetterápiás eszközök (zenélés, rajzolás, festés) segítségével.

Művészetterápia során a hangsúly a nem verbális kifejezésen van (rajz, festés, zenélés).

 

 1. Családbarát jellegű, nagyobb létszámot érintő közösségépítő találkozók, rendezvények, programok eseti vagy időszakosan ismétlődő megszervezése a projektben részt vevő csoporttagok számára.

 

Ø      Családi Játszódélután Pécs központjában a Sétatéren

   

Célcsoport: Pécs város családjai, gyerekek, fiatalok, felnőttek alkalmanként 200-250 fő

Időtartam: szeptember utolsó vasárnapján 15-18-ig 2012 és 2013 években

Helyszín: Pécs belvárosában a Sétatér

A program célja: Lehetőséget teremtünk a családoknak, fiataloknak egy vidám délután közös játékkal való eltöltésére, minden korosztály számára színvonalas, értékes program biztosításával. A családoknak a közös játék örömét tapasztalják meg, az ismeretterjesztő programok révén tudásukat gyarapítják. Megérezhetik, meg, hogy családban lenni jó, hogy együtt lenni, szórakozni és összetartani nem elavult nézet, hanem időtálló program. 2011-ben már 16. alkalommal rendezzük meg a Családi Délutánunkat.

Rendezvényünk teljesen ingyenes, a gyerekek az ügyességi feladatokért, családi vetélkedőkben való részvételért csoki- és egyéb apró jutalmat kapnak, így a leghátrányosabb helyzetűeknek is lehetőség nyílik a szórakozásra. Ezzel szemléletformálást szeretnénk elérni, hogy a fogyasztásközpontú programok helyett az együtt töltött idő legyen az értékesebb, az együttjátszás örömét felfedezhessék, a családon belüli és családok közötti összetartozást erősítsük. A fiatalok megtapasztalják az önkéntes segítés örömét, így később nagyobb valószínűséggel válnak maguk is önkéntessé, hasznos tagjaivá a társadalomnak.

 

 

Ø      Házasság Világnapja

 

Célcsoport: házaspárok, jegyespárok, ill. házasság előtt álló fiatalok

Időtartam: február második szombatján 14-22 óráig 2013 és 2014 években

Helyszín: nagy terem ahol az előadások és a bál is megrendezésre kerül.

A program célja: a házasság népszerűsítése, annak bemutatása, hogy igenis léteznek még jó, tartós és boldog házasságok, és hogy az egészséges társadalom alapja a jó házasságon nyugvó egészséges család.

A Házasság Világnapjának szimbóluma egy férfit és nőt jelképező, gyertyára emlékeztető forma, mely azt fejezi ki, hogy a házastársi szeretet fényt áraszt a világra. Jelmondata: „Szeressétek egymást!”- a házastársunk melletti döntést és folyamatos kihívást jelent a szeretet mindennapi gyakorlására. A nagycsaládosok célja megmutatni a társadalomnak, hogy nagycsaládban élni jó, több gyermek felnevelése nemcsak áldozat, hanem öröm, és a társadalom, nemzet megújulásának feltétele. Az egészséges társadalom alapja a jó házasságon nyugvó egészséges család.

Pécsett már kilenc alkalommal emlékeztünk meg a Házasság Világnapjáról, kapcsolódva a Házasság Hetéhez. A program általában szentmisével kezdődik, majd 1-2 előadás következik. A legszebb rész, amikor a jubiláló házaspárokat köszöntjük egy-egy szál virággal, oklevéllel, muzsikával. Ezen az eseményen szokta elnökünk átadni az egyesület által alapított díjat, az „Együtt másokért” emlékérmet, mely réz plakettet tagtársunk művész gyermeke tervezett.

Ezután kiscsoportos beszélgetések közben dolgozzuk fel a hallottakat, majd meleg vacsora várja a résztvevőket és éjfélig tartó, mulatság, bál; hiszen ez a farsangi időre esik.

Közben a kisebb gyereknek mesés, kézműves elfoglaltságot biztosítunk, míg a kamaszoknak „társ-suli” beszélgetés és teaház a program. Nagy örömünk, hogy kamasz gyerekeink is részt vesznek velünk a bálban, s tudnak együtt mulatni, bálozni, kultúráltan a szülei korosztályával együtt.

Erre az alkalomra meghívjuk a határon túli magyar nagycsaládos szervezeteket is, akik szívesen ünnepelnek velünk. A programot város-szerte hirdetjük, s mindenki számára ingyenesen biztosítjuk. A programot 5 évig fenntartjuk.

 

Ø      Adventi játszóház

 

Célcsoport: nagycsaládos, kisgyermekes családok

Időtartam: december egyik vasárnapja 2012 és 2013 években

Helyszín: Pécsett egy nagy bérelt terem

A program célja: karácsony-várás az ajándékvásárlással, kívánság-listával kerül leggyakrabban összefüggésbe. Az üzleti világ minél nagyobb profitra számítva már novemberben elkezdi a csillogós kirakatokat ajándékokkal megrakni. Egyesületünk próbálja családjainknak sugallni, hogy nem a legdrágább és legcsillogóbb ajándék fejezi legjobban a szeretetünket. Saját készítésű ajándékok sorát gyártjuk ilyenkor, elsősorban a gyerekek, de a felnőttek is. Lehet képeslapot, karácsonyfadíszeket, agyag figurákat, mézeskalácsokat készíteni, üveget és selymet festeni, csomagolópapírt mintázni, terítőt hímezni és festeni, stb. Megtapasztalják, hogy adni legalább akkora öröm, mint kapni, s hogy nem azon múlik a karácsony, hogy milyen sok pénzt tudunk a drága ajándékokra fordítani.

 

Ø      KÖR konferencia 1.

 

Célcsoport: Pécs családjai, civil közösségei és vállalkozói

Időtartam: 2013 január

Helyszín: Pécsett egy bérelt terem

A program célja: meghívjuk a velünk kapcsolatban álló és addig kapcsolatba kerülő családokat egy KÖR indító konferenciára. Meghívott előadó segítségével ismertetnék a rendszer lényegét és példákat felsorolva buzdítjuk a jelenlévőket, hogy lépjenek a KÖR tagjai közé. Mivel ez a szerveződés a bizalomra is épít, elsősorban tagjainkat, az ő barátaikat és a programjainkon megjelenő családokat hívjuk erre a konferenciára.

A konferencia után büfébe, teaházba hívjuk a vendégeinket, ahol lehetőség nyílik tovább beszélgetni, s mindjárt belépni a rendszerbe.

A konferencia alatt gyerekfelügyeletet biztosítunk, hogy a szülők zavartalanul vehessenek részt a programon.

 

Ø      KÖR konferencia 2.

 

Célcsoport: Pécs családjai, civil közösségei és vállalkozói

Időtartam: 2014 január

Helyszín: Pécsett egy bérelt terem

A program célja: a második KÖR konferencián már az eredményekről fogunk beszámolni. Addigra szeretnénk elérni, hogy legalább 50 család tagja legyen a KÖR-nek, s itt tovább népszerűsítjük a rendszert. Hirdetések útján is hívunk magunk közé családokat, akik megláthatják a tagság előnyeit, ill. új KÖR-ök alakulását is segítjük. Hiszen az is fontos, hogy a tagok közel lakjanak egymáshoz, könnyen elérhessék egymás szolgálatait. Hosszú távon legalább 3 KÖR kialakítását szeretnénk városunkban, ahol a bizalom nő, s egymást segítve teszik könnyebbé egymás életét a családok.

Gyermekfelügyeletet biztosítunk a konferencia ideje alatt.

 

Ø      Kirándulás – közösség és lélek építés

 

Célcsoport: a szolgáltatásainkat igénybe vevő családok

Időtartam: 2013. április egy hétvége péntek délutántól vasárnap délig

Helyszín: Püspökszentlászló (Pécstől 25 km) természetvédelmi terület a Zengő lábánál

A program célja: A kirándulásoknak mindig komoly közösség építő erejét tapasztaljuk meg, a tagok lelkileg is közelebb kerülnek egymáshoz e lelket is felszabadító szabadabb együtt lét során. Itt található a jezsuiták által üzemeltetett Életrendezés Háza. Minden család/közösség számára fontos a folyamatos élet-rendezés. Időnként hosszabb időre érdemes megállni, nagyobb rendet teremteni. A testi töltekezés, kirándulás után a jezsuiták előadásai a közösségek megtartó erejéről, a párkapcsolatokról fognak szólni, felnőtteknek, kamaszoknak külön csoportban. Kisgyerekeknek kézműves foglalkozást, madár lest, sétát szervezünk.

Erősítjük saját családunkat, közösségeinket, a gyerekek közösségét és a falu közösségét, mert igénybe vesszük szolgáltatásaikat.

 

Ø      Helyi Szövetség a Családokért konferencia

 

Célcsoport: minden városlakó, aki szeretne élhetőbb Pécset, polgárok, civilek, vállalkozók, politikusok

Időtartam: 2013. március

Helyszín: Pécsett egy bérelt terem

A program célja: Ez a mozgalom Németországból indult több évvel ezelőtt. Lényege a népességcsökkenés megállítása, ill. a foglalkoztatás növelése érdekében települési szinten szervezett összefogással segítse a gyermekes családok életének jobbítását, a helyi munkavállalást, a munka és a magánélet összebékítését, a családok számára nyújtott szolgáltatások jobb minőségét, a közösségi élet fejlesztését és még sok más célt, a helyi igények függvényében. Elsősorban összefogásra, együttműködésre, közös gondolkodásra és szervezésre, nem pedig sok pénzre alapul. Úgy látjuk, hogy az ország, s ezen belül a családok helyzete most különösen indokolja, hogy minél több szövetség alakuljon hazánkban. Meggyőződésünk, hogy a helyi szövetségek a válság enyhítésében is jelentős szerepet tudnának betölteni.

Egy város akkor fejlődik, ha élhető, ha szeretik polgárai. A helyi szövetség létrehozásával azt szeretnénk megmutatni, hogy tevőlegesen részt kívánunk venni sorsunk alakításában. A rendezvénynek fontos üzenete, hogy a nagycsaládok elsősorban nem szociális támogatások alanyai, hanem a jövő nemzedékek nevelésének fő letéteményeseként a jövő forrásai.

A konferencia alatt gyerekfelügyeletet biztosítunk.

 

Ø      Örökbefogadók találkozója

 

Célcsoport: örökbefogadott gyermekek és családjaik alkalmanként 90 fő

Időtartam:2013 és 2014 nyarán 3-3 nap

Helyszín: még alakulóban

Programvezető: Együtt az Életért Alapítvány

A program célja: Ezeken, a programokon, az ismereteken túl közösség is kialakul, egymás tapasztalataikkal megélt élményeikkel tudják segíteni. A gyerekek találkoznak más örökbefogadott gyerekekkel, így számukra könnyebben elfogadható lesz az élethelyzet. Későbbiekben örökbefogadottsággal kapcsolatos gondjaikat lesz kivel megbeszélniük. Fontos a közösség hosszan megtartó ereje.

Előadások szülőknek:

-          hogyan mondjam meg gyermekemnek, hogy örökbefogadott,

-          óvodába, iskolába kerüléskor hogyan kommunikálja a szülő az intézmény felé az örökbefogadottságot

-          a család megküzdési stratégiájának erősítése a kamaszkori problémákkal szemben

Ezalatt gyerekprogramokat biztosítunk.

 

Ø      Életvitel tábor

 

Célcsoport: hátrányos helyzetű családok alkalmanként 60 fő

A program tervezett időpontja két alkalom, 2012 és 2013 nyarán 5-5nap, (4-4éjszaka)

Programvetető: Együtt az Életért Alapítvány

Helyszín: Még alakulóban

A program célja: Hátrányos helyzetű családok egy rétegénél életvitelük miatt veszélybe kerül a gyermek családban való megtartása. Itt általában már a szülők sem jól működő családban nőttek fel, így nem tudták elsajátítani azokat a készségeket, melyek egy otthon működtetéséhez szükségesek. Ezen ismeretek elsajátításához nyújtana segítséget ez a tábor.

A táborban megszerzett ismereteken kívül az itt kialakuló közösség is támogató erőként hatna a résztvevők életében.

Elsajátítandó ismeretek: Önismeret, önértékelés javítása, munkahelykereséshez szükséges ismeretek elsajátítása, háztartásvezetési ismeretek, olcsó egyszerű ételek elkészítése, pénzbeosztás, gyermekkel való foglalkozás elősegítése.

A tábor fenntartható 5 évig.

 

 

Ø      Egyházmegyei tábor

 

Célcsoport: családok elsősorban nagycsaládosok, de hátrányos helyzetű és csonka családok is vannak közöttük, alkalmanként 120 fő

Időpont: 2012 és 2013 nyarán 5 nap

Helyszín: még alakulóban

Megvalósítók: az egyházmegyei családreferenssel közreműködve a püspökség és a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület

A program célja: A családtábor elsődleges célja a közösségépítés és a megerősítés. A tábor programja, időbeosztása lehetőséget ad a képzésre, a közösségépítésre, kapcsolatalakításra, pihenésre egyaránt.

A résztvevők nagyrészt nagycsaládosok, de hátrányos helyzetű család, csonka család is részt vesz a táborban. Számukra elsősorban a befogadás, a pozitív élmények erősödése fontos, és minta a gyermekeik számára.

 

Életfa

 

Életfa címmel kéthavonta kiadványt kívánunk kiadni, amiben olvashatók lesznek az egyesület életével kapcsolatos információk mellett a projekt eredményei, témái is. Ezen kívül rendszeresen értékeket közvetítő írásokat kívánunk megjelentetni a színes képekkel tarkított 700 példányban megjelenő újságban. Így el tudunk érni 700 családot, azaz legalább 2800 főt ezzel a kiadvánnyal. Programjaink népszerűsítésére és szemléletformálásra is alkalmas lesz.