Amikor családok állapotáról beszélünk, nem elég az anyagi helyzetet vagy a munkalehetőségeket számba venni.  Ha figyelünk az ember lelki jól-létére, közösségi igényeinek kielégítésére, akkor tudjuk méltóságát helyreállítani. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) elsősorban a nagycsaládos értékek felmutatásának szándékával jött létre.  Egyesületünk, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület a NOE tagegyesületeként is ezt a célt szolgálja. Hisszük, hogy a nagycsaládban könnyebben megtanulhatjuk az önzetlen, az áldozatot is hozni kész szeretetet, a kenyér megosztásának képességét, a kicsiben is bővelkedést, a fontos dolgok megbecsülését, a kicsik és gyengék elfogadását, a jókedvű adni tudást, egymás örömét és gondjait is átélni és hordozni. Azonban ha a családot nem ápoljuk, gondozzuk, beteg lesz, s megbetegszenek tagjai is.

A magyar társadalom állapotáról szóló elemzések, leírások – akár szociológusok, akár politológusok, akár pszichiáterek tollából származnak – felhívják a figyelmet arra, hogy a mai magyar társadalom mennyire érték vesztett, hogy a fiataloknak nincs jövőképük, hogy magas a szenvedélybetegek száma, hogy betegek a családok, hogy nincs szolidaritás és nincs összetartás. Jelen pályázatban leírt tervek a hiányok felszámolásában néhány első lépcsőt jelentenének. A fiatalokkal való foglalkozás, a munkanélküliek munkába segítése, a házasságok, családi kötelékek ápolása, a közösség erejének kiterjesztése és megtapasztalása még több rászorulót támogathatna abban, hogy a megtapasztalja azt, hogy egy közösség milyen megtartó és segítő erővel tud bírni.

 

EGÉSZSÉGES CSALÁD - EGYÉSZSÉGES NEMZET